Teatr

Stowarzyszenie Teatr Nowy (TEATR NOWY PROXIMA) od początku swojej działalności stawiało sobie za cel bycie aktywnym podmiotem toczącej się wokół nas debaty publicznej;

Początkowo cel ten osiągany był wyłącznie poprzez realizowanie działań stricte artystycznych o dużym poziomie innowacyjności: promowanie młodych artystów, popularyzowanie sztuki współczesnej a także tworzenie warunków do rozwijania współpracy między instytucjami i środowiskami artystycznymi, w tym również współpracy międzynarodowej.

Partnerzy