60+ Nowy Wiek Kultury

Projekt realizowany od 2007 roku, aktywizujący seniorów z małych gmin Małopolski.