Infrastruktura Kultury

Infrastruktura to program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem programu jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

Stowarzyszenie Teatr Nowy od 4 lat regularnie otrzymuje wsparcie z programu operacyjnego MKiDN Infrastruktura Kultury, dzięki czemu zakupiony został sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy. W poszczególnych latach dokupowane były również liczne akcesoria wyposażenia moblinego Stowarzyszenia Teatr Nowy.